เอชอาร์

ยาหม่องชนิดขี้ผึ้ง ยาสามัญประจำบ้าน อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

 • ชื่อยา

  เอชอาร์

 • ลักษณะยา

  ขี้ผึ้งสีเขียวเข้ม

 • ส่วนประกอบของยา

  ในยาขี้ผึ้ง ประกอบด้วย น้ำมันยูคาลิปตัส (Eucalyptus Oil) และการบูร (Camphor) เป็นตัวยาสำคัญ

 • ความแรงของยา

  ในยาขี้ผึ้ง 100 กรัม ประกอบด้วย น้ำมันยูคาลิปตัส (Eucalyptus Oil) 5.48 มิลลิลิตร และการบูร (Camphor) 1.76 กรัม

 • ยานี้ใช้เพื่ออะไร

  ใช้บรรเทาอาการปวด บวม อักเสบ เนื่องจากแมลงกัดต่อย หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

 • คุณควรใช้ยาปริมาณเท่าไร และบ่อยเพียงใด

  ทาและนวดบริเวณที่มีอาการ

 • เมื่อไรคุณไม่ควรใช้ยานี้

  หากท่านแพ้ส่วนประกอบใดๆ ในยานี้

 • อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

  อาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการทางระบบทางเดินหายใจ หรือระบบประสาท ในบางรายที่กลืนกินยาโดยมิได้ตั้งใจ

 • ขณะใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือรับประทานอาหารประเภทใด

  ไม่พบข้อมูล

 • คุณควรทำอย่างไรถ้าคุณลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด

  สามารถใช้ยาได้ทันที เมื่อมีอาการ

 • คุณควรเก็บรักษายาอย่างไร

  เก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ปิดฝาให้สนิทและป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

 • ลักษณะและอาการเมื่อได้รับยาเกินขนาด

  กรณีกลืนกินยาโดยมิได้ตั้งใจ อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท และระบบทางเดินหายใจ

 • คุณควรทำอย่างไรถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำ

  หยุดการใช้และพบแพทย์ หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์

 • ชื่อ/สัญลักษณ์ของผู้ผลิต/เจ้าของผลิตภัณฑ์/ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน

  ผลิตโดย บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  สำหรับ บริษัท ไบเออร์ คอนซูเมอร์แคร์ จำกัด บาเสิล สวิตเซอร์แลนด์

 • ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการใช้ยา

  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา เนื้อเยื่ออ่อน และผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เพราะอาจเกิดการระคายเคืองได้

 • เมื่อไรคุณควรปรึกษาแพทย์

  หากพบอาการผิดปกติหรืออาการแพ้หลังการใช้ยา

วันที่แก้ไขปรับปรุงเอกสาร

เอกสารอ้างอิง
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ลงวันที่ 28 มีนาคม 2542)
2. Martindale - MICROMEDEX®; Camphor
3. Martindale - MICROMEDEX®; Eucalyptus Oil


 

เป็นยาหม่องชนิดขี้ผึ้งสีเขียวเข้ม ใช้สำหรับทาแก้เคล็ดขัด ยอก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือถูกแมลงสัตว์กัดต่อย

 • ชื่อผลิตภัณฑ์

 • ชื่อและความแรงของตัวยาสำคัญ

  ในขี้ผึ้ง ประกอบด้วยน้ำมันยูคาลิปตัส (Eucalyptus Oil) 5.02 % w/w และการบูร (Camphor) 1.76 % w/w

 • ลักษณะของผลิตภัณฑ์

  ขี้ผึ้งสีเขียวเข้ม

 • เภสัชพลศาสตร์/เภสัชจลนศาสตร์
  • เภสัชพลศาสตร์

   การบูรมีฤทธิ์แก้ปวดอย่างอ่อน เมื่อใช้ทาภายนอก จึงมักใช้เป็นส่วนประกอบของยาทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดบริเวณต่างๆ เช่น เอ็นและกล้ามเนื้อ น้ำมันยูคาลิปตัส มักใช้เป็นส่วนประกอบของยาทาภายนอก เพื่อบรรเทาอาการปวด และยังมีการใช้ในการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอมด้วย

  • เภสัชจลนศาสตร์

   การบูรถูกดูดซึมได้ง่ายตรงบริเวณที่ทา ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นไฮดรอกซีแคมเฟอร์ที่ตับ โดยปฏิกิริยาไฮดรอกซีเลชั่น และจับกับกรดกลูโคโรนิก แล้วขับออกทางปัสสาวะ การบูรสามารถผ่านทางรกได้

 • ข้อบ่งใช้

  ใช้สำหรับทาแก้เคล็ด ขัด ยอก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือถูกแมลงสัตว์กัดต่อย

 • ขนาดยาที่แนะนำ

  ใช้ปริมาณยาเล็กน้อยทาบางๆ และนวดบริเวณที่มีอาการ

 • วิธีการใช้ยา
  • สำหรับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ใช้แซม-บัค® ทาถู และนวดเบาๆ

  • สำหรับอาการเคล็ดและถูกแมลงสัตว์กัดต่อย ให้ทาแซม-บัค® บาง ๆ แล้วถูนวดแต่เบามือ

  • สำหรับอาการขัดยอก ให้ล้างและแช่ในน้ำอุ่น แล้วถูนวดด้วยแซม-บัค®

 • ข้อห้ามใช้

  หากท่านแพ้ส่วนประกอบใดๆ ในยานี้

 • คำเตือนและข้อควรระวัง

  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา เนื้อเยื่ออ่อน และผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เพราะอาจเกิดการระคายเคืองได้

 • อันตรกิริยากับยาอื่นๆ

  ไม่พบข้อมูล

 • สตรีมีครรภ์และสตรีระหว่างให้นมบุตร

  ไม่พบข้อมูล

 • อาการไม่พึงประสงค์

  อาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการทางระบบทางเดินหายใจ หรือระบบประสาทในบางรายที่กลืนกินยาโดยมิได้ตั้งใจ

 • การได้รับยาเกินขนาดและวิธีการรักษา

  กรณีกลืนกินยาโดยมิได้ตั้งใจ อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท และระบบทางเดินหายใจ หยุดการใช้และพบแพทย์ หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์

 • สภาวะการเก็บรักษา

  เก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ปิดฝาให้สนิทและป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
  ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

 • รูปแบบยาและขนาดบรรจุที่มีจำหน่าย
  • ตลับสังกะสีเคลือบดีบุก ฝาปิดสังกะสีเคลือบดีบุก ตลับละ 8, 18, 25 กรัม บรรจุ/
   ไม่บรรจุในกล่องกระดาษละ 1 ตลับ และ

  • ขวดพลาสติก (PP) สีขาวทึบ ฝาปิดเกลียวอลูมิเนียม ขวดละ 36 กรัม บรรจุ/ไม่บรรจุ
   ในกล่องกระดาษละ 1 ขวด

 • ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน

  ผลิตโดย บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  สำหรับ บริษัท ไบเออร์ คอนซูเมอร์แคร์ จำกัด บาเสิล สวิตเซอร์แลนด์

วันที่แก้ไขปรับปรุงเอกสาร

เอกสารอ้างอิง
1. เอกสารกำกับยาฉบับปัจจุบันของแซม-บัค® เลขทะเบียนที่ 2A 164/42
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
(ลงวันที่ 28 มีนาคม 2542)

3. Martindale - MICROMEDEX®; Camphor
4. Martindale - MICROMEDEX®; Eucalyptus Oil