บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

 

130/1 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก

กรุงเทพฯ 10500

 

โทร. 0-2232-7000

เวปไซต์: www.bayer.co.th

 

มนุษย์มีปฏิกิริยาทางชีวภาพกับผลิตภัณฑ์ยาแตกต่างกันไปในแต่ละคน นี่คือเหตุผลที่ไม่สามารถตรวจพบอาการไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาในระหว่างการคิดค้นพัฒนาทางคลินิกได้ แม้ในการทดลองทางคลินิกที่ครอบคลุมที่สุดก็ตาม การตรวจพบอาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้ให้ได้มากเท่าที่จะทำได้จากแหล่งข้อมูลทั่วโลกมีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ป่วยต่อเนื่องและความปลอดภัยของยา (การติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา) แม้จะเป็นอาการที่พบน้อยมากเท่าไรก็ตาม

 

สำหรับไบเออร์ในฐานะบริษัทเภสัชกรรมระดับโลก การติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยามีความสำคัญยิ่งกว่าเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก เพื่อให้ไบเออร์สามารถจัดสรรข้อมูลด้านความปลอดภัยล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของไบเออร์ การสนับสนุนของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้า ผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์

 

หากคุณต้องการรายงานผลข้างเคียงหรือร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ โปรดติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ของคุณ (เช่นแพทย์หรือเภสัชกร) หรือหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ของคุณ

 

คุณยังสามารถรายงานผ่านช่องทางต่อไปนี้ได้อีกด้วย:

 

E-mail: drugsafety.thailand@bayer.com

AE/MI Hotline: 02-070-7700